CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường Bảo hiểm Thanh Hóa

 
Hội trường Bảo hiểm Thanh Hóa - Ảnh 1 Hội trường Bảo hiểm Thanh Hóa - Ảnh 2 Hội trường Bảo hiểm Thanh Hóa - Ảnh 3 5 4
Hội trường Bảo hiểm Thanh Hóa
- Tên công trình: Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa
- Địa điểm: 47 Lê Lợi, Thanh Hóa, Tp. Thanh Hoá, Thanh Hoá
- Sản phẩm cung cấp: Ghế hội trường EVO1101
- Tổng giá trị dự án: 500 tr
Hotline: 0985.715.666