CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường M3 Viettel

 
5 6 7 8 9
Hội trường M3 Viettel
- Tên công trình:Công ty TNHH MTV Thông tin M3 Viettel
- Địa điểm: Xuân khanh - Sơn Tây - Hà Nội
- Sản phẩm cung cấp: Ghế hội trường EVO2201
- Tổng giá trị dự án: 442 triệu
Hotline: 0985.715.666