CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường Sở Y Tế HCM

 
1 2 3
Hội trường Sở Y Tế HCM
- Tên công trình: Dự án nội thất hoàn thiện Hội trường Sở Y Tế Hồ Chí Minh
- Địa điểm: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Hồ Chí Minh
- GSC cung cấp và thi công lắp đặt nội thất hội trường bao gồm ghế hội trường Evo6604M- EvoSeating
- Link video: https://www.youtube.com/watch?v=BV7xCltg8Co
Hotline: 0985.715.666