HỘI TRƯỜNG TRƯỜNG BẮC NINH

  • Tên công trình: Hội trường Trường chuyên Bắc Ninh
  • Địa điểm: Đường Ngô Sỹ Liên, Khu đô thị Hồ Ngọc Lân 4, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • Sản phẩm cung cấp: Ghế hội trường EVO1201
  • Tổng giá trị dự án: 500 tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *