CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường Trường Bắc Ninh

 
1 2 3 4
Hội trường Trường Bắc Ninh
- Tên công trình: Hội trường Trường chuyên Bắc Ninh
- Địa điểm: Đường Ngô Sỹ Liên, Khu đô thị Hồ Ngọc Lân 4, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Sản phẩm cung cấp: Ghế hội trường EVO1201
- Tổng giá trị dự án: 500 tr
Hotline: 0985.715.666