CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường Trường CNTP HCM

 
1 2 3 4 5 6 7 8
Hội trường Trường CNTP HCM
- Tên công trình: Dự án nội thất Hội trường trường công nghệ thực phẩm Hồ Chí Minh
- Địa điểm: Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
- Sản phẩm nội thất cung cấp:
Cung cấp bàn - ghế hội trường nhập khẩu Hàn Quốc và lắp đặt hoàn thiện phòng hội trường cho công trình Hội trường trường công nghệ thực phẩm Hồ Chí Minh
- Link Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MwDyv20SUbg
 
Hotline: 0985.715.666