CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường Trường đại học HUTECH

 
1 2 3 4 5 6 7
Hội trường Trường đại học HUTECH
- Tên công trình: Hội trường Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH)
- Địa điểm:  475 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Sản phẩm cung cấp: Ghế hội trườn EVO6601
- Tổng giá trị dự án: 475 tr
Hotline: 0985.715.666