HỘI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUTECH

  • Tên công trình: Hội trường Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH)
  • Địa điểm:  475 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Sản phẩm cung cấp: Ghế hội trườn EVO6601
  • Tổng giá trị dự án: 475 tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *