HỘI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HUTECH

– Tên công trình: Hội trường Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH)
– Địa điểm:  475 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
– Sản phẩm cung cấp: Ghế hội trườn EVO6601
– Tổng giá trị dự án: 475 tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *