PHÒNG CHIẾU PHIM GLONIC

  • Tên công trình: Phòng chiếu phim Glonics Thái Nguyên
  • Địa điểm: Ba Tháng Hai, Phú Xá, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên
  • Thiết kế 3D phòng chiếu phim: Ghế rạp chiếu phim EVO5602T, vách ốp, máy chiếu màn chiếu, âm thanh ánh sáng, phông rèm….
  • Design by: Quỳnh TV – GSCVIETNAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *