CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Phòng họp UNBD Thượng Thanh

 
1 2 3 4 5 6
Phòng họp UNBD Thượng Thanh
- Tên công trình: Công trình phòng họp UBND PHƯỜNG THƯỢNG THANH LONG BIÊN
- Địa điểm: Số 1 Vạn Hạnh Quận Long Biên TP Hà Nội.
- Sản phẩm cung cấp: BÀN HỌP GSC, GHẾ HỌP HÒA PHÁT
- Tổng giá trị dự án: 74.000.000đ
 
Hotline: 0985.715.666