RUNG TÂM NGOẠI NGỮ EDUVIP

– Tên công trình: Thiết kế nội thất văn phòng Công ty cổ phẩn giáo...

PHÒNG HỌC ĐẠI HỌC Y THÁI NGUYÊN

– Tên công trình: Thiết kế nội thất 3D phòng học tiêu chuẩn Đại học...

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH QUẬN TX

– Tên công trình: Thiết kế nội thất 3D phòng Tài chính – Kế hoạch...

THIẾT KẾ NỘI THẤT 3D SCOTS ENGLISH

– Tên công trình: Thiết kế 3D nội thất quầy lễ tân và phòng học trung...

THIẾT KẾ NỘI THẤT 3D BATIMEX

– Tên công trình: Thiết kế 3D nội thất tổng thế – Phòng họp – phòng...