PHÒNG KHÁNH TIẾT MOBIFONE

– Tên công trình: Phòng khánh tiết công ty Mobifone – Dương Đình Nghệ – Hà...

PHÒNG KHÁNH TIẾT UBND HÒA BÌNH

– Tên công trình: Phòng họp UBND tỉnh Hòa Bình – Địa điểm: Trần Hưng...

PHÒNG KHÁNH TIẾT CEO GROUP

– Tên công trình: Phòng khánh tiết công ty xây dựng CEO GROUP – Địa...

PHÒNG KHÁNH TIẾT BH THANH HÓA

– Tên công trình: Phòng Khánh tiết Bảo hiểm Thanh Hóa – Địa điểm: 47 Lê...