PHÒNG KHÁNH TIẾT UBND HÒA BÌNH

– Tên công trình: Phòng họp UBND tỉnh Hòa Bình
– Địa điểm: Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
– Hạng mục: bàn họp phòng họp trực tuyến Trung ương, phòng họp trực tuyến địa phương, phòng họp UBND tỉnh, phòng họp thường trực
– Link video: https://www.youtube.com/watch?v=fbD7Kz_mNMU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *