CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Phòng khánh tiết UBND Hòa Bình

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Phòng khánh tiết UBND Hòa Bình
- Tên công trình: Phòng họp UBND tỉnh Hòa Bình
- Địa điểm: Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
- Hạng mục: bàn họp phòng họp trực tuyến Trung ương, phòng họp trực tuyến địa phương, phòng họp UBND tỉnh, phòng họp thường trực
- Link video: https://www.youtube.com/watch?v=fbD7Kz_mNMU
Hotline: 0985.715.666