HỘI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC UEF

– Tên công trình: Hội trường Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)
– Địa điểm: 276 Điện Biên Phủ, phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
– Sản phẩm cung cấp: Ghế hội trường EVO6601
– Tổng giá trị dự án: 300 tr
– Link video: https://www.youtube.com/watch?v=2bqcBF4UbcA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *