CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường Trường đại học UEF

 
1 2 3 4 5 6
Hội trường Trường đại học UEF
- Tên công trình: Hội trường Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)
- Địa điểm: 276 Điện Biên Phủ, phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Sản phẩm cung cấp: Ghế hội trường EVO6601
- Tổng giá trị dự án: 300 tr
- Link video: https://www.youtube.com/watch?v=2bqcBF4UbcA
Hotline: 0985.715.666