HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II

– Tên công trình: Hội trường Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
– Địa điểm: 502 đỗ xuân hợp – quận 9 – Tp.HCM
– Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO1101
– Tổng Giá trị dự án: 588.060.000đ
– Link Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ckxjuqYHvws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *