CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường Cao đẳng kỹ nghệ II

 
1 2 3 4 5
Hội trường Cao đẳng kỹ nghệ II
- Tên công trình: Hội trường Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
- Địa điểm: 502 đỗ xuân hợp - quận 9 - Tp.HCM
- Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO1101
- Tổng Giá trị dự án: 588.060.000đ
- Link Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ckxjuqYHvws
 
Hotline: 0985.715.666