HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ II

  • Tên công trình: Hội trường Trường Cao đẳng kỹ nghệ II
  • Địa điểm: 502 đỗ xuân hợp – quận 9 – Tp.HCM
  • Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO1101
  • Tổng Giá trị dự án: 588.060.000đ
  • Link Video Youtube:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *