CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường CTY cáp điện Cadivi

 
1 2 3 4 5 6 7
Hội trường CTY cáp điện Cadivi
- Tên công trình: Hội trường công ty cáp điện Cadivi
- Địa điểm: Kcn tân phú trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM
- Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO3301
- Tổng Giá trị dự án: 215.600.000 đ
Hotline: 0985.715.666