HỘI TRƯỜNG CTY CÁP ĐIỆN CADIVI

  • Tên công trình: Hội trường công ty cáp điện Cadivi
  • Địa điểm: Kcn tân phú trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM
  • Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO3301
  • Tổng Giá trị dự án: 215.600.000 đ
  • Link Video Youtube:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *