HỘI TRƯỜNG CTY CÁP ĐIỆN CADIVI

– Tên công trình: Hội trường công ty cáp điện Cadivi
– Địa điểm: Kcn tân phú trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM
– Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO3301
– Tổng Giá trị dự án: 215.600.000 đ

– Link Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=q9HDZ0HRBYI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *