HỘI TRƯỜNG CTY VẠN AN PHÁT

  • Tên công trình: HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VẠN AN PHÁT
  • Địa điểm: 169 Võ Thị Sáu, phường 6 quận 3, HCMC
  • Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO1101
  • Tổng Giá trị dự án: 75,000,000 Đ
  • Link Video Youtube:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *