CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường CTY Vạn An Phát

 
1 2 3 4 5 6
Hội trường CTY Vạn An Phát
- Tên công trình: HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VẠN AN PHÁT
- Địa điểm: 169 Võ Thị Sáu, phường 6 quận 3, HCMC
- Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO1101
- Tổng Giá trị dự án: 75,000,000 Đ
- Link Video Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=3O_y2SREBZ4
Hotline: 0985.715.666