HỘI TRƯỜNG CTY VẠN AN PHÁT

– Tên công trình: HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VẠN AN PHÁT
– Địa điểm: 169 Võ Thị Sáu, phường 6 quận 3, HCMC
– Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO1101
– Tổng Giá trị dự án: 75,000,000 Đ
– Link Video Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=3O_y2SREBZ4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *