CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Hội trường Cung thiếu nhi Đà Nẵng

 
1 2 3 4 5 6 7
Hội trường Cung thiếu nhi Đà Nẵng
- Tên công trình: Hội trường Nhà văn hóa thiếu nhi TP Đà Nẵng
- Địa điểm: Số 2a Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
- Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường - rạp chiếu phim EVO5604
- Link Video Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=DdVGIT4J3Zc
Hotline: 0985.715.666