HỘI TRƯỜNG XÃ TÂN SƠN HÀ TĨNH

– Tên công trình: Hội trường Nhà văn hóa xã Sơn Tân
– Địa điểm: xã Sơn Tân, Huơng Sơn, Hà Tĩnh
– Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO6601M
– Tổng Giá trị dự án: 400.000.000đ
– Link Video Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=uvWnEvfpOA0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *