HỘI TRƯỜNG XÃ TÂN SƠN HÀ TĨNH

  • Tên công trình: Hội trường Nhà văn hóa xã Sơn Tân
  • Địa điểm: xã Sơn Tân, Huơng Sơn, Hà Tĩnh
  • Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO6601M
  • Tổng Giá trị dự án: 400.000.000đ
  • Link Video Youtube:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *