ỘI TRƯỜNG TRƯỜNG CNTP HCM

  • Tên công trình: Dự án nội thất Hội trường trường công nghệ thực phẩm Hồ Chí Minh
  • Địa điểm: Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Sản phẩm nội thất cung cấp: Cung cấp bàn – ghế hội trường nhập khẩu Hàn Quốc và lắp đặt hoàn thiện phòng hội trường cho công trình Hội trường trường công nghệ thực phẩm Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *