ỘI TRƯỜNG TRƯỜNG CNTP HCM

– Tên công trình: Dự án nội thất Hội trường trường công nghệ thực phẩm Hồ Chí Minh
– Địa điểm: Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
– Sản phẩm nội thất cung cấp: 
Cung cấp bàn – ghế hội trường nhập khẩu Hàn Quốc và lắp đặt hoàn thiện phòng hội trường cho công trình Hội trường trường công nghệ thực phẩm Hồ Chí Minh
– Link Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MwDyv20SUbg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *