PHÒNG LÃNH ĐẠO CỤC THI HÀNH ÁN BN

  • Tên công trình: Thiết kế phòng lãnh đạo Cục thi hành án Bắc Ninh
  • Địa điểm: Số 2 Nguyên Phi Ỷ Lan, Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
  • Thiết kế 3D phòng lãnh đạo: Bàn ghế giám đốc, bàn ghế sofa tiếp khách, vách ốp, thảm trải sàn….
  • Designed by: Quỳnh TV – GSCVIETNAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *