CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Rạp chiếu phim RameStar Hải Dương

 
1 2 3 4 5 6 7 8
Rạp chiếu phim RameStar Hải Dương
- Tên công trình: Dự án nội thất hoàn thiện Phòng VIP - Rạp chiếu phim RameStar Hải Dương
- Địa điểm: 172 Thanh Bình, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- GSC cung cấp và thi công lắp đặt hoàn thiện nội thất phòng chiếu phim VIP tại trong rạp Rạp chiếu phim RameStar Hải Dương
Hotline: 0985.715.666