CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Rạp chiếu phim Tuy Hòa

 
1 2 3 4 5 6 7 8
Rạp chiếu phim Tuy Hòa
- Tên công trình: Dự án Rạp chiếu phim Tuy Hòa
- Địa điểm: TP Tuy Hòa
- Sản phẩm nội thất cung cấp:
Cung cấp ghế rạp chiếu phim EvoSeating Evo5504 và lắp đặt hoàn thiện rạp chiếu phim công trình Rạp chiếu phim Tuy Hòa
- Link Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Im5J_MPosRw
 
Hotline: 0985.715.666