TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

  • Tên công trình: Hội trường Viện Công nghệ – Tổng cục công nghiệp quốc phòng
  • Địa điểm: Đông Ngạc, Từ liêm, Hà Nội
  • Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO1101
  • Số lượng ghế hội trường: 220 ghế.
  • Link Video Youtube:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *