CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Tổng Cục Công nghiệp Quốc Phòng

 
1 2 3 4 5 6 7
Tổng Cục Công nghiệp Quốc Phòng
- Tên công trình: Hội trường Viện Công nghệ - Tổng cục công nghiệp quốc phòng
- Địa điểm: Đông Ngạc, Từ liêm, Hà Nội
- Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO1101
- Số lượng ghế hội trường: 220 ghế.
- Link Video Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=3O_y2SREBZ4
Hotline: 0985.715.666