TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT-XÔ

Nội thất GSC Việt Nam cung cấp hơn 300 ghế hội trường EVO-1101. Đây là một trong số rất nhiều dự án liên quan tới trường học tại nội thất GSC Việt Nam, kể đến ví dụ tiêu biểu như dự án ghế hội trường tại trường Hà Nội Academy, đại học KTQD, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *