XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ

  • Tên công trình: Hội trường Công ty Xổ số Kiến thiết Cần Thơ
  • Địa điểm: Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO8604-EVOSEATING
  • Số lượng ghế hội trường: 304 ghế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *