CÔNG TY CỔ PHẦN GSC VIỆT NAM - Chuyên Ghế hội trường

Xổ số kiến thiết Cần Thơ

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xổ số kiến thiết Cần Thơ
- Tên công trình: Hội trường Công ty Xổ số Kiến thiết Cần Thơ
- Địa điểm: Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Sản phẩm nội thất cung cấp: Ghế hội trường EVO8604-EVOSEATING
- Số lượng ghế hội trường: 304 ghế.
- Link Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-CrwP31g8kI
Hotline: 0985.715.666